dinsdag 1 september 2009

Effect van IHT op resistentie-ontwikkeling?


Het kan nog een tijdje duren voordat ik de full text heb van de kleine serie die ik in het vorige stukje besprak. Die wil ik wel heel graag zien vooral omdat de resultaten van deze studie zo opmerkelijk zijn wat betreft het lage percentage resistentie-ontwikkeling bij langdurige hormonale therapie (niet intermitterend). Dit lage percentage verrast me.

Dit is een Japanse serie (die ik wel helemaal gelezen heb) met ongeveer dezelfde type tumoren als bovengenoemde studie met 10 jaar follow up bestaande uit een groep die een RP onderging plus 2 jaar hormonale therapie en een groep die alleen hormonale therapie kreeg. Na 2 jaar was doorgaan met de behandeling "left to the discretion of the patient or the physician". Niet erg duidelijk, hoewel de auteurs in de discussie en conclusie spreken over hormonale therapie en hun artikel onder hormonale therapie geindexeerd is. Ik ga er voor het gemak vanuit dat patient en arts ervoor kozen door te gaan, maar zeker is dit dus niet. De 10 jaars prostaat-specifieke overleving (overleving als je niet aan iets anders overlijdt) was respectievelijk 86% en 78% (een niet significant verschil dwz ook mogelijk door toeval). Als we ons tot groep 2 beperken dan is er dus in minstens 22% van de gevallen resistentieontwikkeling, een stuk hoger dan in de kleine serie van het vorige stukje. Dit percentage verrast me niet.

Ik wil natuurlijk precies weten hoe het zit met resistentie-ontwikkeling bij niet gemetastaseerde prostaatkanker omdat On en Off gaat over IHT bij lokale prostaatkanker en IHT potentieel de resistentieontwikkleing kan vertragen. De kans dat ik het "precies" zal gaan weten is echter bijna nihil gezien de weinige studies over HT bij lokale prostaatkanker en als er studies zijn met uiteeenlopende patientengroepen en resultaten.

Over resistentie-ontwikkeling bij gemetastaseerde prostaatkanker bestaat geen enkele twijfel. Er is 1 veel geciteerde vergelijkende studie waar resistentie-ontwikkeling bij IHT minder vaak optrad dan bij HT (ook hier aangehaald) Maar in deze studie gaat het om ver gevorderde prostaatkanker, niet om PSA Prostaatkankertjes met korte verdubbelingstijden. Voor de claim dat IHT resistentie-ontwikkeling tegen gaat is deze kleine studie tot op heden het enige klinische bewijs. De theoretische overwegingen hiervoor zijn echter plausibel en in het muismodel meerdere malen bevestigd.

Ik zou de voordelen van IHT boven HT nu zo willen formuleren. Lange periodes zonder bijwerkingen, op de lange termijn minder neveneffecten en de daarmee samenhangende complicaties (vermindering van spier- en botmassa, verslechtering bloedaanmaak), mogelijke vertraging van resistentie-ontwikkeling.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Hallo Henk,
Denk je dat het ook zinvol zou kunnen zijn om in geval van een optredende resistentie (tijdelijk) over te stappen op een ander soort behandeling die dan natuurlijk wel meer nadelen kent maar waardoor je misschien langduriger met de HT of IHT zou kunnen stoppen? Ik denk aan bestraling of zo? Ik bedoel natuurlijk optredende resistentie op de lange termijn die niet meer te bestrijden lijkt en waardoor het PSA level tot onacceptabele hoogte zou kunnen stijgen.
vriendelijke groet,
MJ 4,4

Hendrik Scholten zei

Bij optreden van hormonale resistentie is het bijna zeker dat de tumor is uitgezaaid. Bestraling van de prostaat kan in sommige gevallen misschien nuttig zijn bijvoorbeeld bij plasproblemen, maar dit is alleen symptomatisch. Hetzelfde geldt bij pijn in de rug tengevolge van een aantoonbare metastase. Bestraling is dan vaak een succesvolle manier voor lokale pijnbestrijding. Bij hormonale resistentie die zich alleen manifesteert als PSA stijgingen is in een aantal gevallen het veranderen van het soort hormonale therapie wel succesvol omdat resistentie voor middel A niet hoeft te gelden voor middel B.