dinsdag 25 augustus 2009

HT of IHT?

Dit is een kleine serie van 57 patienten, waarvan 31 met een T2 tumor (afwijking bij rectaal toucher) en 26 met een T3 tumor ( doorgroei in kapsel). Dwz verder gevorderd dan PSA prostaatkankertjes (T1C), maar nog niet uitgezaaid. Mediane follow up was zeer lang, respectievelijk 14 en 16 jaar voor T2 en T3 tumoren. Hoewel geen IHT studie, is deze studie interessant vanwege de analyse van korte, lange en zeer lange periodes HT.

Van 20 patienten die allen minimaal 6,5 jaar hormonale therapie (HT) kregen en daarna minimaal 5 jaar observatie zonder hormonale behandeling, in feite een een zeer lange IHT cyclus van minimaal 11,5 jaar, waren er bij 18 geen PSA stijgingen tijdens de observatieperiode, bij de 2 met PSA stijgingen ging het PSA weer terug naar onmeetbaar nadir bij hervatting van de HT. Van de 11 patienten die tussen de 3,5 en 6,5 jaar hormonale therapie kregen waren er 4 die de 5 daarop volgende jaren geen PSA stijgingen kregen. Van de overige 7 ging het PSA weer terug naar undetectable bij opnieuw instellen van HT. Van deze 7 overleed 1 patient aan prostaatkanker gedurende de follow up. 11 patienten met T2 tumoren kregen gedurende 1 jaar HT, bij alle 11 steeg het PSA binnen een jaar waarna het PSA weer terugging naar undetectable bij opnieuw instellen van HT.

Dit zijn zeer goede cijfers voor langdurige HT met lange follow up. Je zou je op grond van deze cijfers kunnen afvragen of IHT om redenen van het tegengaan van resistentie wel nodig is. Het aantal patienten is echter klein en ik ken geen details.

Geen opmerkingen: