zondag 16 augustus 2009

Meer over de Franse studie

In Grote en langlopende IHT studie schreef ik dat de rest, dwz 348 patienten, gemetastaseerde prostaatkanker had. Ik heb nu de volledige studie. Van 146 patienten was niet bekend of ze metastases hadden. Van de overige 202 hadden 161 hadden geen metastases, 41 wel metastases. Dat is iets anders dan ik toen zei. Deze groep ligt dus dichter tegen lokale prostaatkanker aan dan ik eerst dacht, maar is zeker nog niet te vergelijken met een groep PSA Prostaatkankertjes. Dwz men kan op grond van deze studie niet zeggen dat de mediane overleving van IHT bij een PSA Prostaatkankertje 12 jaar is. Het ligt voor de hand dat de overleving langer zal zijn omdat een PSA Prostaatkankertje minder ver gevorderd is. Maar daardoor is er ook een langere tijd gelegenheid voor resistentie-ontwikkeling. Hoe dat verrekend moet worden na 12 jaar is niet duidelijk. Zie hierover ook Timing.

Geen opmerkingen: